Tư Vấn Thẩm định Dự án Khởi Nghiệp - David Phạm Xem
1
00:02:40
Tư Vấn Thẩm định Dự án Khởi Nghiệp - David Phạm

Viet Huy

03/04/2016

756

Anh Việt Huy đang tư vấn cho bạn trẻ David Phạm về dự án kết nối nông nghiệp mà David Phạm đang dự định khởi nghiệp.

Xem
Lễ Ra Mắt CLB Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam Xem
0
00:01:05
Lễ Ra Mắt CLB Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam

CSMO

03/04/2016

953

Lễ ra mắt CLB Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam tại TPHCM

Xem